Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.