Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 12 жилищни сгради с 60 жилища в тях и 6 215 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 34 други сгради с 10 832 кв. м РЗП.