Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 65 жилищни сгради с 254 жилища в тях и 31 777 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 141 други сгради с 19 842 кв. м РЗП.