Раждаемост в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. в област Добрич са регистрирани 1 304 родени деца, като от тях 1 293 (99.2%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 107 деца, или със 7.6%. Коефициентът на обща раждаемост в област Добрич през 2018 г. е 7.4‰, а през предходните 2016 и 2017 г. той е бил съответно 8.2 и 7.9‰. Този показател за страната е 8.9‰.