Издателска дейност в област Стара Загора през 2018 година

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури нараства с 97, а средният тираж се увеличава от 302 през 2017 на 392 през 2018 г., или с 29.9%.