Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Плевен през 2018 година

През 2018 г. в област Плевен са регистрирани 1 962 родени деца, като от тях 1 945 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 167 деца, или с 8.0%.  Коефициентът на обща раждаемост1 през 2018 г. намалява с 0.6‰ спрямо 2017 г. и е 8.0‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Долни Дъбник (10.9‰) и Кнежа (9.9‰), а с най-нисък – Белене (4.0‰) и Пордим (6.1‰). Броят на живородените момчета (957) е с 31 по-малък от този на живородените момичета (988), или на 1 000 живородени момчета се падат 1 032 момичета.