Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през първото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2019 г. е 25, а новопостроените жилища в тях са 34. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. сградите са с 3 по – малко, или с 10.7%, а жилищата в тях намаляват с 8, или с 19.0%.