Издадени разрешителни за строеж започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 1 999 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 4 033 кв. м РЗП.