Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на декември 2018 се увеличава с 6.5% и към края на март 2019 г. техният брой е 39.8 хиляди.