Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2019 г. се увеличават с 2.6% спрямо края на декември 2018 г., като достигат до 114.2 хиляди. Наетите лица в частния сектор се увеличават с 3.0% (до 86.4 хил.), а в обществения сектор – с 1.2% ( до 27.7 хиляди).