Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първо тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2019 г. се увеличават с 4.4% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 30.9 хиляди. Спрямо края на четвърто тримесечие на 2018 г. наетите лица в частния сектор бележат ръст с 5.1% (до 22.1 хиляди), а в обществения сектор – с 2.8% и достигат до 8.8 хиляди.

В края на март 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 3.5%. В сравнение с края на март 2018 г. наетите в частния сектор се увеличават с 3.0% (или с 0.6 хил.), а в обществения сектор – с 4.6% (или с 0.4 хил.).

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 1.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. и достига 894 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1004 лв., а за частния – 851 лева. През първото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 11.9% в сравнение със същия период на предходната година.