Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през първото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през първото тримесечие на 2019 г. е 26 и спрямо съответното тримесечие на 2018 се увеличава с 62.5%.