Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвърто тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. се запазват като брой спрямо края на септември 2018 г., и остават 51.5 хиляди.

В края на декември 2018 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 2.3 хил., или с 4.6% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2018 г. е 831 лв., за ноември – 797 лв. и за декември – 881 лева.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.4% и „Образование“ с 8.5%.