Дейност на нефинансовите предприятия в област Стара Загора през 2017 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 14 830 нефинансови предприятия от област Стара Загора.