Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2018 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 303, а на леглата – 570.

Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2018 г. е 3 367, или с 4.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 6.0%, а от чуждестранни туристи са с 3.5% повече.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция – с 44.0%, следват Румъния – с 18.0% и Германия – с 5.5%.