Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Бургас през 2018 година

PDF файл

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2018 г. показват, че 68.9% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72.1% за страната.
От лицата на възраст между 16 и 74 години в област Бургас 58.8% използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2018 година