Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през август 2018 година

PDF_файл

През август 2017 г. в областта са функционирали 201 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.0 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.5%, а леглата в тях – с 2.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 111.7 хил., или с 1.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 70.7 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 41.0 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 44.3% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 28.1%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 48.2% от нощувките на чужденци и 36.5% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.5 и 35.4%.