Дейност на местата за настаняване в област Търговище през май 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През май 2018 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 332, а на леглата – 660.

Общият брой на нощувките, регистрирани през май 2018 г. е 4 149, или с 24.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи се увеличават с 44.0%, а от български граждани намаляват с 32.2%.