ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ МОНТАНА

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ  ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ МОНТАНА

Пълен текст в PDF файл

  

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

 

Към 31.12.2016 г. броят на заведенията за болнична  помощ на територията на област Монтана е 5 с 984 легла (табл. 1), като всички са болници. Заведенията за извънболнична помощ са 27 със 7 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 без легла.