Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. в област София (столица) са регистрирани 16 138 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление с 1.9%. През годината са настъпили 1 064 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 790 души, тежко ранени са 521, а убити – 42 души. Спрямо предходната година леко ранените и убити лица намаляват съответно със 7.5 и 33.3%, докато тежко ранените се увеличават със 17.3%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема първо място в страната.
От участниците в движението с най-голям дял са ранените водачи на МПС (35.0%), следвани от пешеходците (33.4%) и пътниците с – 31.5%. Произшествията по вина на водачите в област София (столица) са 1 059 броя, като 60.0% от тях са извършени с личен автомобил.
Най-много пътнотранспортни произшествия са регистрирани в петък – 183 с най-много ранени лица – 235 , или 17.9% от всички ранени за областта.
През 2016 година най-много ПТП с пострадали са регистрирани през месец септември – 107, а най-малко през месец декември – 58. (фиг.2) Броят на ранените е най-голям през месец август – 133, а най-малко ранени има през месец декември- 67.