Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2017 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 339, а на леглата – 697.

Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2017 г. е 5 342, или с 14.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 20.4%, а от български граждани с 9.5%.