ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г.  в област Велико Търново са приключили делата за 1 054 извършени престъпления. Делата за 376 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 453 – с условно осъждане, за 22 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 200 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 829 извършени престъпления, което е с 5.4% по-малко в сравнение с 2015 година.