Жилищен фонд в област Стара Загора към 31.12.2016 година

PDF файл

Към 31.12.2016 г. жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89.5 хил. жилищни сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2015 година.
От всички 175.7 хил. жилища в област Стара Загора 72.9% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.5%, електрифицираните само с водопровод – 3.6%, а само електрифицирани – 2.8%.