Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Смолян през 2016 година

PDF_файл

През 2016 г. в област Смолян с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата на 329 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 320 (фиг. 1).

Обвиняемите лица в област Смолян през 2016 г. са 430. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 139 лица или 32.3% от общия брой на обвиняемите, на 181 лица – с условно осъждане (42.1%), 106 лица са освободени от наказание (24.7%), а 3 лица са оправдани (0.7%). Делото на едно лице е  прекратено.

Осъдените лица в съдилищата на територията на област Смолян през 2016 г. са 320. От тях 18 лица са непълнолетни.