Използване на информационно-комуникационни технологии в област Добрич през 2016 година

пълен текст в PDF файл

През 2016 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 96 обикновени домакинства и 213 лица, а за страната анкетираните са 4 173 домакинства и 9 444 лица на възраст 16 – 74 навършени години.

Резултатите от изследването показват, че 65.6% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 7.1 процентни пункта спрямо предходната година. В България 63.5% от домакинствата имат интернет в домовете си.