ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЮНИ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През юни 2016 г. в област Велико Търново са функционирали 112 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 415, а на леглата – 5 133 . В сравнение с юни 2015 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.4%, а на леглата в тях – с 1.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни 2016 г. е 31 954, или с 6.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди – с 23. 4% и в тези с 1 и 2 звезди – с 8.7%, докато в тези с 4 и 5 звезди е регистрирано намаление на реализираните нощувки с 6.2%. Реализираните нощувки от български граждани спрямо юни 2015 г. нарастват с 3.7% и са 23 302, а тези реализирани от чужденци се увеличават с 12.8% и са 8 652.