Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2015 година в област Добрич

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2015 г. в област Добрич функционират 6 заведения за болнична помощ със 748 легла, от които 5 болници с 613 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 35 с 24 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3 със 30 легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с   2014 г. броят на тези заведения се запазва, а легловият им фонд намалява (с 28 легла, или 3.6%).