ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

 

През 2015 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 114.9 хил. и в сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност нараства с 0.7 процентни пункта, като достига 53.4%, като при мъжете е 60.4%, а при жените – 47.1%.

Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години през 2015 г. в област Велико Търново е 107.1 хиляди. От всички заети лица 61.6% са със средно образование, 29.2% – с висше образование, и 9.2% са с основно и по-ниско образование.