Дейност на местата за настаняване в област Смолян през януари 2016 година

PDF файл

През януари 2016 г. в област Смолян са функционирали 252 места за настаняване с над 10 легла, от които 139 са хотели и 113 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 209, а на леглата – 10 864. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 1.2%, а на леглата в тях – с 2.8%. Спрямо януари 2015 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 6.3%, а леглата в тях – с 0.1%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 102 482, като 61 825 (60.3%) от тях са от български граждани, а 40 657 (39.7%) – от чужденци. Спрямо декември 2015 г. нощувките се увеличават с 60.3%. В сравнение със същия месец на предходната година през януари 2016 г. реализираните нощувки се увеличават със 7.7%, като най-голямо увеличение  на нощувките (с 37.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.