Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2015 година

PDF

През четвъртото тримесечие на 2015 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 71.7 хил., от които 39.2 хил. са мъже, а 32.5 хил. са жени.
В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се увеличават с 5.3%, а спрямо съответното тримесечие на 2014 г. броят на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 8.5%.