Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2015 година (Област Благоевград)

PDF файл

 
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на декември 2015 г. се увеличават с 1.0% спрямо края на септември 2015 г., като достигат до 87.4 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2015 г. наетите лица в частния сектор се увеличават с 2.2% (до 68.9 хиляди), докато в обществения сектор броят им намалява с 3.6% до – 18.5 хиляди.
В края на декември 2015 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 0.2%. По сектори в сравнение с края на декември 2014 г. наетите в частния сектор се увеличават с 1.0% (или с 0.7 хил.), а в обществения сектор намаляват съответно с 4.4% (или с 0.9 хил.).
През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 5.1% до 637 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 864 лв., а за частния – 571 лева.
През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.3% в сравнение със съответния период на предходната година.