Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2015 година

PDF файл

През декември 2015 г. в област Добрич са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.2 хил., а на леглата – 2.5 хиляди. В сравнение с декември 2014 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 8.1%, а на леглата в тях – с 1.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2015 г., е 6.3 хил., или със 7.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 13.5%) се наблюдава  в местата за настаняване с 3 звезди.