Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2015 година

PDF файл

През ноември 2015 год. в областта са функционирали 178 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с ноември 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.5%, а на леглата в тях – с 0.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 71.2 хил., или с 6.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 56.0 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.2 хил. – от чужденци.