ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ АВГУСТ 2019 ГОДИНА

През август 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 53 места за настаняване с общ капацитет 2 116 легла, от които 23 хотели с 1 122 легла. Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г., е 17 070, като от тях 10 413 са от български граждани, а 6 657 – от чужденци. Спрямо август 2018 г. нощувките бележат намаление с 1.3%, като при чуждестранните туристи се наблюдава намаление с 5.1%, а при гостите от страната има увеличение с 1.3%. През август 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 73.7% от всички нощувки на български граждани и 51.0% от тези на чужденци.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през август 2019 година

През август 2019 г. в област Бургас са функционирали 960 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.3 хил., а на леглата – 131.5 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през август 2019 година

През август 2019 г. в област Перник са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 262, а на леглата – 547. В сравнение с август 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване нараства с 1, а на леглата в тях – с 11.4%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 2 882, или с 14.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. намаляват с 31.3% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 470 броя. От всички пренощували лица 80.5% са българи.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през август 2019 г. е 17.0%, като спрямо август 2018 г. намалява с 5.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2019 г. достигат 91.2 хил. лв., или с 1.9% по-малко в сравнение с август 2018 година.

Дейност на местата за настаняване през август 2019 г. в област Шумен

През август 2019 г. в област Шумен са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 659, а на леглата – 1 419. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.4%, а броят на леглата в тях намалява с 8.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2019 година

През август 2019 г. в област Кюстендил са функционирали 89 места за настаняване с над 10 легла, от които 37 са хотели и 52 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 374, а на леглата 3 304. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 2.3%, а на леглата в тях – с 0.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г., е 26 940, или с 3.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над  82% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през август 2019 година

През август 2019 г. в област Варна са функционирали 450 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 28.6 хил., а на леглата – 70.6 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях се увеличава с 0.3%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Търговище през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Търговище са регистрирани 57 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), вследствие на които са загинали 14 души и са ранени 58 лица. В сравнение с 2017 г. броят на ПТП с пострадали се увеличава с 29.5%.

Жилищен фонд в област Враца към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Враца се състои от 84 993 сгради със 110 665 жилища в тях. В сравнение с 2017 г. жилищните сгради са с 11 повече, а жилищата в тях се увеличават с 68. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата 47.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година в област Видин

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Видин е 27.4 хил., от които 14.6 хил. са мъже, а 12.8 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през август 2019 година

През август 2019 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 373, а на леглата – 682.