Премини към основното съдържание

Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2023 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ, бр. 90 от 11.11.2022 година)