Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - април 2024 година (предварителни данни)

Публикувано на: 10.07.2024 - 11:00

През периода януари - април 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.4% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 17 680.1 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС намалява с 2.4% и е на стойност 19 019.1 млн. лева.

През април 2024 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.5% спрямо април 2023 г. и е на стойност 4 770.5 млн. лв., а вносът се увеличава с 11.9% и е на стойност 5 111.1 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с април 2023 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30.7%).
Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (32.2%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (82.5%), докато най-голям спад - при сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (15.0%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област