Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - май 2024 година (предварителни данни)

Публикувано на: 10.07.2024 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява със 7.3% в сравнение със същия период на 2023 г. и е в размер на 11 969.4 млн. лв., a вносът нараства с 4.0% и е на стойност 16 488.4 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в сектор „Химични вещества и продукти“ (10.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (24.7%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (42.8%). Най-голям спад се наблюдава при „Машини, оборудване и превозни средства“ (6.2%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 34 145.7 млн. лв. през периода януари - май 2024 г., което е с 6.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 39 735.9 млн. лв. и намалява с 1.4%.

Прессъобщение
Статистическа област