Външнотърговски стокообмен, I тримесечие 2009 г.

Външнотърговският стокообмен на Република България за периода януари - март 2009 г. по предварителна оценка възлиза на 13.3 млрд. лева по текущи цени. В сравнение с предходната година намалението е с 27.4%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: