Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - ноември 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 12.01.2024 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 3.5% в сравнение с периода януари - ноември 2022 г. и е в размер на 28 782.0 млн. лв., a вносът намалява с 20.3% и е на стойност 35 707.8 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (22.0%) и „Храни и живи животни“ (21.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30.9%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (14.6%) и „Храни и живи животни“ (13.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (49.1%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 80 056.0 млн. лв. през периода януари - ноември 2023 г., което е със 7.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 89 054.9 млн. лв. и намалява с 10.5%.

Прессъобщение
Статистическа област