Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - септември 2020 година (предварителни данни)

Публикувано на: 12.11.2020 - 11:00

През периода януари - септември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.2% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 13 639.6 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 12.1% и е на стойност 16 636.2 млн. лева.

През периода януари - септември 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 40 069.2 млн. лв., което е със 7.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 43 105.5 млн. лв. и намалява с 11.3%.  

Прессъобщение
Статистическа област