Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - април 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 10.07.2023 - 11:00

През периода януари - април износът на стоки от България за ЕС намалява с 1.2% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 18 960.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 6.1% и достига 19 533.0 млн. лева. През април 2023 г. износът за ЕС намалява с 18.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 287.2 млн. лв., а вносът спада с 0.1% и е на стойност 4 573.1 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (26.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (57.3%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (27.4%), докато най-голям спад - при сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (55.4%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област