Прессъобщения

понеделник, 18 януари 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%.

сряда, 13 януари 2021 - 11:00

През периода януари - ноември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 16 958.2 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 9.6% и е на стойност 21 133.1 млн. лева.

През периода януари - ноември 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 50 011.9 млн. лв., което е със 7.8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 54 484.0 млн. лв. и намалява с 9.9%.

сряда, 13 януари 2021 - 11:00

През периода януари - октомври 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.6% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 29 762.1 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 10.9% и достига 29 823.2 млн. лева.

През октомври 2020 г. износът на стоки за ЕС намалява с 5.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 321.9 млн. лв., а вносът на стоки намалява с 12.3% и е на стойност 3 347.4 млн. лева.

вторник, 12 януари 2021 - 11:00

През ноември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 509 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45.7 хил., а на леглата - 91.5 хиляди. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 17.9%, а броят на леглата в тях - с 15.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г., е 311.6 хил., или с 59.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през ноември 2020 г. достигат 16.0 млн. лв., или с 62.5% по-малко в сравнение с ноември 2019 година.

петък, 8 януари 2021 - 11:00

По предварителни данни през ноември 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 1.5% в сравнение с октомври 2020 година.

През ноември 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 5.0% спрямо съответния месец на 2019 година.

петък, 8 януари 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през ноември 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.2% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен спад от 6.4% в сравнение със същия месец на предходната година.

петък, 8 януари 2021 - 11:00

По предварителни данни през ноември 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец. През ноември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 4.1%.

сряда, 6 януари 2021 - 16:40

Какви имена сме дали на децата си през 2020 година?

Кои са най-разпространените мъжки и женски имена и най-популярните фамилии в България?

Колко хора трябва да почерпят през първия месец на 2020-а?

Дали Виктория запазва и през 2020 г. челната позиция при имената на новородените момичета?

Това са само част от въпросите, на които НСИ отговаря с инфографиката „Имената в България 2020“.

четвъртък, 31 декември 2020 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

сряда, 30 декември 2020 - 11:00

През декември 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта в сравнение с предходния месец. Понижение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и в сектора на услугите, в строителството запазва нивото си от ноември, а в промишлеността е регистрирано увеличение.

Страници