Прессъобщения

петък, 27 март 2020 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2020 г. са 400.6 хил., или с 1.0% над регистрираните през февруари 2019 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2020 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 49.2%, следвани от тези със служебна цел - 27.8%, и с цел почивка и екскурзия - 23.0%.

През февруари 2020 г. посещенията на чужденци в България са 508.0 хил., или с 5.2% повече в сравнение с февруари 2019 година. През февруари 2020 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 42.4%, следвани от посещенията с други цели - 38.8%, и със служебна цел - 18.8%.

петък, 20 март 2020 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2019 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година.

понеделник, 16 март 2020 - 11:00

Индексът на потребителските цени за февруари 2020 г. спрямо януари 2020 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.

понеделник, 16 март 2020 - 11:00

През 2019 г. коефициентът на безработица е 4.2% и намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2018 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.0% и е с 2.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 година.

четвъртък, 12 март 2020 - 11:00

През януари 2020 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 2.2% в сравнение със същия месец на 2019 г. и е в размер на 1 581.5 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни се увеличава с 5.4% и е на стойност 2 158.2 млн. лева.

През януари 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 4 896.1 млн. лв., което е с 3.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 5 297.6 млн. лв. и нараства с 4.9%.

четвъртък, 12 март 2020 - 11:00

През 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 2.9% спрямо 2018 г. и е в размер на 38 779.5 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 3.1% и достига 41 143.0 млн. лева.

През декември 2019 г. износът за ЕС намалява с 4.7% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2 548.4 млн. лв., а вносът се увеличава с 4.6% и достига 3 206.5 млн. лева.

сряда, 11 март 2020 - 11:00

През януари 2020 г. в страната са функционирали 1 963 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57.9 хил., а на леглата - 117.9 хиляди. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.9%, а броят на леглата в тях - с 3.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2020 г., е 1 066.1 хил., или с 19.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през януари 2020 г. достигат 60.8 млн. лв., или с 19.0% повече в сравнение с януари 2019 година.

вторник, 10 март 2020 - 16:45

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.2% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.

вторник, 10 март 2020 - 11:00

По предварителни данни през януари 2020 г. при сезонно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 1.6% в сравнение с декември 2019 година. През януари 2020 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство е с 0.7% под равнището на съответния месец през 2019 година.

вторник, 10 март 2020 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през януари 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 0.4% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е регистриран ръст от 3.2% през януари 2020 г. в сравнение със същия месец на предходната година.

Страници