Външна търговия на България за 2011 година - окончателни данни

През 2011 г. са изнесени стоки за 39.6 млрд. лв. и спрямо 2010 г. износът се увеличава с 30.2%.
Внесени са стоки (по цени CIF) за 45.8 млрд. лв., или с 21.6% повече от 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: