Външнотърговски стокообмен, януари - декември 2008 г.

Предварителните данни за външнотърговските операции с партньори от Европейския съюз (ЕС) за 2008 г. показват, че тенденцията основният дял от външнотърговските потоци на България да са насочен към страните от ЕС продължава и през изминалата година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: