Премини към основното съдържание

Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2022 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ, бр. 90 от 29.10.2021 година)