Износ и внос с трети страни, януари - декември 2008 г.

Търговията със стоки на Република България по текущи цени за периода януари - декември 2008 г. по предварителна оценка възлиза на 79.4 млрд. лв.

Прессъобщение: 
Статистическа област: