Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през 2019 година (предварителни данни)

Публикувано на: 10.02.2020 - 11:00

През 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 4.4% в сравнение с 2018 г. и е в размер на 19 130.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни намалява с 11.9% и е на стойност 20 245.7 млн. лева.

През 2019 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 57 901.4 млн. лв., което е с 3.3% повече в сравнение с предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 61 272.8 млн. лв. и намалява с 2.5%.

Прессъобщение
Статистическа област