Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - април 2024 година (предварителни данни)

Публикувано на: 11.06.2024 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни нараства с 0.9% в сравнение със същия период на 2023 г. и е в размер на 10 390.7 млн. лв., a вносът нараства с 3.3% и е на стойност 13 103.4 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (42.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (25.7%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (44.6%). Най-голям спад се наблюдава при „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (5.9%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 28 071.9 млн. лв. през периода януари - април 2024 г., което е с 3.8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 32 123.7 млн. лв. и намалява с 0.1%.

Благодарим за Вашето разбиране и се извиняваме за причиненото неудобство.

Прессъобщение
Статистическа област