Външна търговия на България през 2014 година - окончателни данни

През 2014 г. са изнесени стоки за 43.2 млрд. лв. и спрямо 2013 г. износът намалява с 0.7%. Внесените стоки (по цени CIF) през 2014 г. са за 51.1 млрд. лв., или с 1.2% повече от предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: