Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 12.03.2024 - 13:10

През  2023 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 9.0% спрямо 2022 г. и е на стойност 55 142.5 млн. лв., а вносът - намалява с 2.5% и е на стойност 58 124.8 млн. лева. През декември 2023 г. износът за ЕС намалява със 7.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 898.2 млн. лв., а вносът също намалява с 2.8% и е на стойност 4 763.6 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с 2022 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (10.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (63.8%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (15.7%), докато най-голям спад - при сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (60.7%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област